Om Chalwyn

Chalwyn er i dag et merkenavn eid av AMOT (UK), og produseres i hovedsak på deres fabrikk i Bury St. Edmunds. Chalwyn er for de fleste i bransjen ensbetydende med diesel shut off-systemer, og er definitiv markedsleder både med hensyn til produktutvalg og kvalitet. Historien til AMOT begynte i 1948 i Richmond, California med utviklingen av en termostatventil for marineindustrien, og fortsatt befinner løsningene for registrering og regulering av temperatur og trykk seg helt i front. I tillegg er altså nye områder kommet til, slik som tilstandskontroll for motorer og maskiner, samt sikkerhetsløsninger for dieselmotorer – først i 2007 gjennom kjøpet av Roda Deaco Valve Company (Edmonton, Canada), og igjen i 2008 med kjøpet av Chalwyn Ltd. (UK). Med disse to produktlinjene, samt ekspertisen som fulgte med, er AMOT nå verdens ledende produsent av nødstopp-systemer for dieselmotorer.  

Ing. Westad AS er distributør av både AMOT treveis blandeventiler og Chalwyn shut off-systemer. AMOT selv eies i dag av Roper Technologies (USA), som også eier flere andre selskaper som Ing. Westad leverer komponenter og løsninger fra – se nedenfor.

Roper Technologies

I tillegg til AMOT eier Roper Technologies blant annet merkenavnet Rigsaver, som leverer stoppsystemer til større motorer – for eksempel på skip og rigger. Disse ventilene fungerer i prinsippet på samme måten som Chalwyn-ventilene, altså ved å lukke av  for innsugsluften til motoren/maskinen, men har på grunn av størrelsen og de store kreftene som er i sving en litt annen konstruksjon. 

I tillegg eier Roper også selskapet Cornell Pump, som leverer et bredt spekter av pumper og turbiner, blant annet til vannkraftverk. Ing. Westad AS er ditt lokale kontaktpunkt for alle disse selskapene og produktlinjene. 

Gå til toppen